ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

 I. ΙΝΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS)

Taj Mahal Agra IndiaΤο Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί υποτροφίες για ανώτερες σπουδές σε υποψηφίους από τις χώρες που έχουν διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών με την Ινδία. Μια τέτοια υποτροφία απονέμεται συνεπώς σε Έλληνες υπηκόους ανά έτος. Η υποτροφία απονέμεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για μη πανεπιστημιακές  σπουδές με αναγνωρισμένους δασκάλους σε τομείς όπως η  Κλασσική Μουσική, Χορός και Τέχνες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποτροφίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ICCR ή επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα.


ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προκηρύξεις υποτροφιών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και από έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων.


ΙII. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

Το Ίδρυμα παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς


IV. ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Το Ίδρυμα, σε εκπλήρωση των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, ξεκίνησε από το 1978 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με την διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει Υποτροφίες για Έλληνες και υποτροφίες για αλλοδαπούς,  για μεταπτυχιακές σπουδές με τη διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. 

Σήμερα λειτουργούν Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα και Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς. Τα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται κάθε χρόνο.