Ασιατικές Σπουδές στο New York Cοllege Αθηνών

NYC-sima

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο του Bolton  (University of Bolton, UK) χορηγεί Master of Philosophy (MPhil) και Διδακτορικό Φιλοσοφίας (PhD) σε Ασιατικές Σπουδές.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές εγγράφονται στο Παν/μιο του Bolton, όπου τους ανατίθεται το θέμα του Mphil ή του PhD  σε θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας, κτλ και ορίζεται ένας ακαδημαϊκός υπεύθυνος (supervisor) από την Ελλάδα και ένας από το πανεπιστήμιο του Bolton. Το University of Bolton είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας, αναγνωρισμένο τόσο στην ΕΕ (σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), όσο και διεθνώς.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της Διατριβής είναι 18 μήνες για το Mphil και τρία χρόνια για το PhD.

Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός διεξάγει και ολοκληρώνει την έρευνα του στον τόπο κατοικίας του. Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται με την ίδια διαδικασία που αναγνωρίζονται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.

Πληροφορίες :

Δρ Σισσυ Ευθυμιάδου, Academic Director Postgraduate Research Degrees, sefthimiadou@nyc.gr, τηλ. 210 32 25961