Αναβολή Μαθημάτων Κέντρου Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

snow


Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα σανσκριτικής γλώσσας Α1 και Α2 που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, ημέρα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 αναβάλλονται  λόγω των εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Η ημερομηνία συμπλήρωσης των απολεσθέντων μαθημάτων θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές.

Τα μαθήματα από Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 θα γίνονται κανονικά.