Βεβαίωση Σπουδών

ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Οι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ινδικής φιλοσοφίας, «Μελέτη του Σανσκριτικού Κειμένου  της Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι»  στο Σάκτι Γιόγκα Στούντιο κατά τα έτη 2016-2017 μπορούν να λάβουν  βεβαίωση σπουδών εφόσον έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το 90 % των μαθημάτων. Όσοι δεν έχουν τις αναγκαίες παρουσίες, αλλά έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70 % των μαθημάτων,  μπορούν να λάβουν βεβαίωση σπουδών κατόπιν γραπτής εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΚΙΕΙΣΑ στέλνοντας μέιλ στο indohellenicstudies@gmail.com