Τροποποίηση στη διδασκαλία των Spanda Kārikā-s

spanda-karikas


धर्मो रक्षति रक्षितः


Από το επόμενο μάθημα της 25ης Μαΐου 2017,  η διδασκαλία των Spanda Kārikā-s που έχει ξεκινήσει στο Σάκτι Γιόγκα Στούντιο θα περιοριστεί στη φιλοσοφική ερμηνεία του κειμένου και στην παράδοση του Σαϊβισμού του Κασμίρ χωρίς  να περιλαμβάνει την εκτενή και κατά λέξη μετάφραση του σανσκριτικού κειμένου.

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα με άνεση και ευκολία και όσοι μαθητές δεν γνωρίζουν επαρκώς τη σανσκριτική γλώσσα.

Η μελέτη ιερών γραφών και φιλοσοφικών κειμένων μέσω της σανσκριτικής γλώσσας θα γίνεται από εδώ και στο εξής μόνο στο Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών με μαθητές, ερευνητές  και  υποψήφιους δασκάλους που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα.