Τα Χίντι χρειάζεται να καταστούν διεθνής γλώσσα

deinik-jagaran


Βαρανάσι: Τα Χίντι πρέπει να γίνουν μια διεθνής γλώσσα. Γι” αυτό είναι απαραίτητο να προωθηθεί η «Ημέρα των Χίντι» με ευρύτερο τρόπο σε διεθνές επίπεδο. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης, Δρ. Δημήτριος Βασιλειάδης, στη συνέντευξή του με τον δημοσιογράφο της  Χίντι εφημερίδας Νταϊνίκ Τζάγκαραν κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου «Δημήτριος Γαλανος και η κληρονομιά του: Ινδο-Ελληνικες σπουδές 1790-2018″ που διοεγάνωσε το Indira Gandhi National Center for the Arts (IGNCA) στο  πανεπιστήμιο του Μπεναρές (BHU).

Dainik Jagaran 10 Φεβρουαρίου 2018, σ. 7.