Επανέναρξη μαθημάτων σανσκριτικών

sanskrit2


Τα μαθήματα σανσκριτικών στο Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών ξεκινούν κανονικά την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου από 11:00 μέχρι 13:00. Στο μάθημα τη; Τρίτης μπορούν να συμετάσχουν και οι μαθητές της Δευτέρας που έχασαν το μάθημα λόγω της αργίας.