Θερινό εργαστήρι για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru

greek chair


Θερινό εργαστήρι για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό
(26-30 Μαΐου 2018)
 διοργάνωση
Ελληνική έδρα, Σχολή Γλωσσών, Λογοτεχνίας & Πολιτισμού,
Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru, Νέο Δελχί-110067

Η Ελληνική Έδρα του Πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru ανακοινώνει με ευχαρίστηση τη διοργάνωση θερινού σεμιναρίου με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα & Πολιτισμός». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου 2018 στη Σχολή Γλωσσών, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Πανεπιστημιούπολη JNU, Νέο Δελχί.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στους προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στους πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες στο θερινό σεμινάριο θα διδαχθούν από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων και άλλους επαγγελματίες από όλη την Ινδία. Θα διεξάγονται καθημερινές διαλέξεις και εργαστήρια τεσσάρων ωρών (09:00 – 13:00) σε συστηματικά οργανωμένες θεματικές. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Το θερινό σχολείο θα καλύψει τις εξής θεματικές:  Ελληνική Γλώσσα  Ελληνικό Πολιτισμό  Ελληνική Ιστορία  Ελληνική Φιλολογία  Ελληνική Φιλοσοφία

greek-language-culture


Δίδακτρα Συμμετοχής:
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές, τα δίδακτρα είναι τα εξής:
– Rs. 2000 / – για εγγραφές έως τις 15 Μαΐου 2018
– Rs. 2500 / – για εγγραφές έως τις 20 Μαΐου 2018
Για τους πτυχιούχους και τους επαγγελματίες, τα δίδακτρα είναι τα εξής:
– Rs. 2500 / – για εγγραφές έως τις 15 Μαΐου 2018
– Rs. 3000 / – για εγγραφές έως τις 20 Μαΐου 2018


Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τις 20 Μαΐου 2018, στις 17:00.
Για να εκφράσετε ενδιαφέρον και να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύμβουλο του Θερινού Σεμιναρίου, Δρ. Anil Kumar Singh, Επίκουρο Καθηγητή, Ελληνική Έδρα, JNU στο e-mail: anilksinghjnu@gmail.com, Τηλέφωνο: 0091 -8800557233.