Ευτυχισμένη Ημέρα της Γης 2018

Η Ημέρα της Γης ας μας ενθαρρύνει να αναλογιστούμε ότι όλοι  είμαστε παιδιά της Μητέρας Γης και μέλη μιας οικογένειας. Προστατεύοντας τη Γη, προστατεύουμε τη ζωή και την ανθρωπότητα.


अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ayaṁ bandhurayaṁ neti gaṇanā laghucētasām | 
udāracaritānām tu vasudhaiva kuṭumbakam ||

(महोपनिषद्, षष्ठोऽध्यायः ७१)

Ο ένας είναι ένας συγγενής, ο άλλος ξένος, υπολογίζουν οι μικρόμυαλοι.

Αλλά για εκείνους που ζουν μεγαλοπρεπώς,  (ολόκληρη) η γη αποτελεί μια οικογένεια.

(Μαχοπανισάδ, 6.71)

यह अपना बन्धु है और यह अपना बन्धु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं।

उदार हृदय वाले लोगों की तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है।।

 (महोपनिषद, षष्ठोऽध्यायः ७१)

 

One is a relative, the other stranger, calculate the small minded.

But for those who live magnanimously, the (entire) earth constitutes one family.

(Mahopaniṣad, VI.71)


prakriti