Ζητούνται Διερμηνείς με γνώση Ελληνικών και Αγγλικών

interpreters1


Ζητούνται 15 διερμηνείς για άμεση πρόσληψη,  οι οποίοι να μπορούν να μεταφράζουν από τα αγγλικά στα ελληνικά και τα ελληνικά στα αγγλικά (ομιλούμενη γλώσσα).

Οι διερμηνείς πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι πανεπιστημίου.

Θα τους ζητηθεί να συνοδεύσουν ινδική αντιπροσωπεία από τις 6 Ιουνίου έως τις 18/19 Ιουνίου 2018, ολόκληρη την ημέρα.

Πολύ ικανοποιητική αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Θα προτιμηθούν άτομα που γνωρίζουν κάποια Ινδική Γλώσσα και τον Ινδικό Πολιτισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό (στην αγγλική γλώσσα), φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας τους στο indohellenic@gmail.com