ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ

Galanos-Balabarata

του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)

Βαλαβαράτα ή Συντομή της Μαχαβαράτας, (σελίδες lxvi + 867), περιέχει τη μετάφραση της Bālabhārata του Τζέιν ποιητή Amaracandra-Suri.

Ο Amaracandra ήταν συγγραφέας δεκατριών κειμένων, συμπεριλαμβανομένης μιας μετρικής σύνοψης της  Mahābhārata που ονομάζεται Bālabhārata. Το κείμενο αυτό χωρίζεται σε 18 μέρη (parvas), 44 κεφάλαια (sargas), και 6.950 στίχους (ślokas). Το έργο γράφτηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Viśāladeva του Anhilvad, 1243 – 1261.

Το βιβλίο αποτελεί τη δεύτερη στη σειρά δημοσίευση των χειρογράφων του Γαλανού (αριθ. 1847 και 1848), που έγινε στην Αθήνα το 1847 με επιμέλεια του Εφόρου της Δημόσιας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Τυπάλδου και του Κοσμητού και Βιβλιοφύλακος Γ. Αποστολίδη, και με δαπάνη του φιλόμουσου Ιωάννη Δούμα.

Κατεβάστε και διαβάστε το βιβλίο σε PDF ΕΔΩ

digital-library