ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: ΓΙΤΑ Ή ΘΕΣΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ

Galanos-Gitaτου Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)

Η Bhagavad Gītã, (Το θείο Τραγούδι), αποτελείται από 750 στίχους χωρισμένους σε 18 κεφάλαια, και αποτελεί μέρος του μεγάλου σανσκριτικού έπους Mahãbhãrata (Bhisma Parva, κεφ. 25-43).

Το βιβλίο αποτελεί την τρίτη στη σειρά δημοσίευση των χειρογράφων του Γαλανού (Χειρ. No. 1854). Δημοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1848 με επιμέλεια του Εφόρου της Δημόσιας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Τυπάλδου και του Κοσμητού και Βιβλιοφύλακος Γ. Αποστολίδη.

Είναι το μοναδικό έργο του Γαλανού που δημοσιεύθηκε δυο ακόμη φορές μαζί με τις μεταφράσεις στη νεοελληνική του Τιμ. Τ. Βατσιάνου (Το Θεϊκό Τραγούδι, Αθήνα, 1966) και του Γεωργίου Ζωγραφάκη (Το Θείο Τραγούδι, Δωδώνη, Αθήνα, 1983).

Κατεβάστε και διαβάστε το βιβλίο σε PDF ΕΔΩ

digital-library