ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Θ. Βασιλειάδης

Ινδολόγος καθηγητής

Varanasi – Αθήνα.

Δρ. Ελένη Αμπατζή

Παγκόσμια Τράπεζα

Washington D.C. – Θεσσαλονίκη.

   

Γενικός Γραμματέας  Ταμίας

Αντώνης X Παπαδόπουλος LLB. LLM.

Δικηγόρος Αρείου Πάγου, Αθήνα.

Χριστίνα Πρόκου

Τραπεζικός, Αθήνα.


Μέλη – Σύμβουλοι
Δρ. Νικόλας Βερνίκος, Καθ. Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
   
Διώνη Μάρκου-Ντόντη, Λέκτορας & Συγγραφέας, Αθήνα.
   
Γιώργος Γληνός, Ιδρυτής της Sangeet.org και Φυσικός, Αθήνα.

Εκδοτική Επιτροπή
Δρ. Ανδρέας Κατώνης, Καθηγ. Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
   

Δρ. Γιώργος Χαλκιάς, Καθηγ. Θρησκειολογίας, Πανεπιστήμιο του Χόνγκ Κόγκ.