ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πίσω
Λευκός Πύργος, μνημείο - σύμβολο της Θεσσαλονίκης.  Ινδοί στρατιώτες στη Θεσσαλονίκη, 1915. Βρετανικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη Η είσοδος του Ινδικού Στρατιωτικού Νεκροταφείου. Αγγλική επιγραφή στην πύλη του νεκροταφείου. Ελληνική επιγραφή στην πύλη του νεκροταφείου. Το τοίχος του νεκροταφείου. Η είσοδος στον Ινδικό νεκροταφείο, από την Μοναστηρίου.ς.  Ονόματα Ινδών στρατιωτών και ακολούθων στο μνημείο του νεκροταφείου. Επιγραφή στην πύλη υπενθυμίζοντας το Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Κεντρικό μνημείο για τους πεσόντες Ινδούς στρατιώτες. Επιγραφή του μνημείου, "Χαιρετισμός στον Θεό» στα σανσκριτικά.   Κεντρική επιγραφή του μνημείου για τους πεσόντες.    Επιγραφή του μνημείου, στα Punjabi.    Ο τάφος του οδηγού Singh Jacar. Ο τάφος του οδηγού Rudrappa, 1918.  Η Θεσσαλονίκη και τα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου.