ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πίσω
 Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου από την Ελλάδα στην Ινδία (331-323 π.Χ.)  Ελληνικές πόλεις της Ασίας. Οι δρόμοι μεταξύ της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Τέχνη της Γκαντάρα με ελληνικά χαρακτηριστικά. Κεφαλή κόρης από το Ουζμπεκιστάν, 2ος αι.  Ελληνιστική Αλεξάνδρεια σε 3D, σύμφωνα με το Γαλλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αλεξάνδρειας. . Αφροδίτη - Ίσις, σύμβολο της ένωσης του πολιτισμού και της θρησκείας, τον 1ο αιώνα, Μουσείο Τάντα. Επίδραση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής - Πέτρα Επίδραση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής - Παλμύρα. Θέατρο στην Γεράσα της Ιορδανίας Ελληνιστικές πόλεις στην Ρωμαϊκή Εποχή - κορινθιακοί κίονες στην Απάμεια. Ψηφιδωτά στην πόλη Ζεύγμα.  Κορινθιακοί κίονες στη Γεράσα. Η ελληνιστική πόλη Αϊ Χανούμ.  Η ελληνιστική πόλη Αϊ Χανούμ - Ελληνικό Θέατρο Η ελληνιστική πόλη Αϊ Χανούμ - Ψηφιδωτά με μακεδονικά σύμβολα. Κέρμα της Πέτρας με ελληνική γραφές. Έλληνες βασιλείς Ελληνο-Βακτριανών και Ινδο-Ελληνικών βασιλείων - Έλληνες Θεοί στην οπίσθια όψη των κερμάτων. Ο Δίας, ο Ηρακλής και η Αθηνά Αλκίδημος προστάτης της Μακεδονίας. Νόμισμα του Κουσάνα βασιλιά Κάνισκα με ελληνική επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ KΑΝΗΣΚΟΥ μπροστά και τη θεά ΣΕΛΗΝΗ στο πίσω μέρος. 1ος αι. Δακτυλίδι των Κουσάνα με σφραγίδα την Αθηνά.  Τέχνη των Κουσάνα με ελληνική επιρροή - Αφροδίτη. Τέχνη των Κουσάνα με ελληνική επιρροή. Τέχνη των Κουσάνα με ελληνική επιρροή - Επιγραφή με Ελληνικό Αλφάβητο. Ελληνο-βουδιστική τέχνη της Γκαντάρα - Βούδας με ελληνικό χιτώνα και απολλώνια χαρακτηριστικά. Βούδας με τον Ηρακλή, Haddha Αφγανιστάν 2ο αι. Λεπτομέρεια από 25 - Ηρακλής. Κεφαλή του Αλεξάνδρου. Χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν με απεικόνιση το νόμισμα του Βακτριανού βασιλιά Ευκρατίδη στα ελληνικά. Βιβλιογραφία