ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πίσω
Πορτρέτο του Γαλανού    Πορτρέτο του Γαλανού     Ο Τάφος του Γαλανού     Η Επιγραφή στον Τάφο του Γαλανού      Ο Τάφος του Peter Federoff      Η Επιγραφή στον Τάφο του Federoff   Η Είσοδος στο Παλαιό Χριστιανικό Νεκροταφείο, Βαράνασι     Επιγραφή του Ανιψιού του Γαλανού   Ο Χάρτης του Μπεναρές την εποχή του Γαλανού     Μπενάρες την Εποχή του Γαλανού   Μπενάρες την Εποχή του Γαλανού   Μπενάρες την Εποχή του Γαλανού   Μπενάρες την Εποχή του Γαλανού     Η επιγραφή με τα ονόματα των ευεργετών του Πανεπιστημίου Αθηνών.    Εξώφυλλο της "Γίτα"   Εξώφυλλο της "Χιτοπαντέσα"      Το Φωτογραφικό Λεξικό Σανσκριτικών - Αγγλικών- Ελληνικών του Δ. Γαλανού Χειρόγραφες σελίδες του Λεξικού Σανσκριτικών - Αγγλικών- Ελληνικών του Δ. Γαλανού Εξώφυλλο του Λεξικού "Σανσκριτικά - Αγγλικά - Ελληνικά"      Εσωτερικές σελίδες του Λεξικού "Σανσκριτικά - Αγγλικά - Ελληνικά"      Χειρόγραφο του Γαλανού     Εξώφυλλο του Βιβλίου "The Greeks in India"      Αφίσα του Ντοκιμαντέρ "Ο Ξένος στον Ξένο"      Επισκέπτες στον Τάφο του Γαλανού      Επισκέπτες στον Τάφο του Γαλανού     Δημήτρης Βασιλειάδης και κα. Αιλιανού στον Τάφο του Γαλανού   Βιβλιογραφία      Βιβλιογραφία