ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προκηρύξεις υποτροφιών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και από έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων.


IΙ. ΙΝΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS)

Taj Mahal Agra IndiaΤο Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί υποτροφίες για ανώτερες σπουδές σε υποψηφίους από τις χώρες που έχουν διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών με την Ινδία. Μια τέτοια υποτροφία απονέμεται συνεπώς σε Έλληνες υπηκόους ανά έτος. Η υποτροφία απονέμεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για μη πανεπιστημιακές  σπουδές με αναγνωρισμένους δασκάλους σε τομείς όπως η  Κλασσική Μουσική, Χορός και Τέχνες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποτροφίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ICCR ή επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα.


ΙII. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς


IV. ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Το Ίδρυμα, σε εκπλήρωση των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, ξεκίνησε από το 1978 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με την διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει Υποτροφίες για Έλληνες και υποτροφίες για αλλοδαπούς,  για μεταπτυχιακές σπουδές με τη διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. 

Σήμερα λειτουργούν Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα και Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς. Τα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται κάθε χρόνο.


V. UNAOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Συμμαχία Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNAOC) παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε υποψήφιους από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (EUNA), καθώς και από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA) για σπουδές σε θέματα σχετικά με την κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών, της κοινωνίας, και των θρησκειών, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Δείτε την προκήρυξη για το 2017 ΕΔΩ


VI. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ινδία ανακοινώνεται κάθε χρόνο σε καθορισμένες θεματικές προτεραιότητες.  Δείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 ΕΔΩ