ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Χορήγηση Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές 2018-19

Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προκηρύξεις υποτροφιών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και από έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων.


IΙ. ΙΝΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS)

Taj Mahal Agra IndiaΤο Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί υποτροφίες για ανώτερες σπουδές σε υποψηφίους από τις χώρες που έχουν διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών με την Ινδία. Μια τέτοια υποτροφία απονέμεται συνεπώς σε Έλληνες υπηκόους ανά έτος. Η υποτροφία απονέμεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για μη πανεπιστημιακές  σπουδές με αναγνωρισμένους δασκάλους σε τομείς όπως η  Κλασσική Μουσική, Χορός και Τέχνες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποτροφίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ICCR ή επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα. Γραμμή βοήθειας για ICCR υποτρόφους.

Χρήσιμες πληροφορίες για ξένους φοιτητές που παρέχονται από την κυβέρνηση της Ινδίας ΕΔΩ. Εξερευνήστε διάφορες επιλογές και τα απαραίτητα βήματα για να σπουδάσετε στην Ινδία στην πύλη του Study in india.org


ΙII. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς


IV. ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Το Ίδρυμα, σε εκπλήρωση των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, ξεκίνησε από το 1978 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με την διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει Υποτροφίες για Έλληνες και υποτροφίες για αλλοδαπούς,  για μεταπτυχιακές σπουδές με τη διαδοχική θεσμοθέτηση προγραμμάτων. 

Σήμερα λειτουργούν Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα και Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς. Τα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται κάθε χρόνο.


V. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η επιτροπή πανεπιστημιακών υποτροφιών (UGC) της κυβέρνησης της Ινδίας παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές και καθηγητές για έρευνα σε όλα τα επίπεδα σε ινδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δείτε τις προκηρυσσόμενες υποτροφίες ΕΔΩ.


VΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (KERALA COUNCIL FOR HISTORICAL RESEARCH)

Το Συμβούλιο για την Ιστορική Έρευνα της Κεράλα (KCHR), ένα αυτόνομο ινστιτούτο του Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κυβέρνησης της Κεράλα της Ινδίας, προσφέρει διεθνείς υποτροφίες για έρευνα στην αρχαιολογία του Pattanam. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, και μεταδιδακτορικούς  ερευνητές για να διεξάγουν διεπιστημονική έρευνα σε συνεργασία με την ομάδα Pattanam για τη δημιουργία νέας γνώσης και τη συντήρηση της ανθρώπινης κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων.


VΙΙ. UNAOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Συμμαχία Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNAOC) παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε υποψήφιους από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (EUNA), καθώς και από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA) για σπουδές σε θέματα σχετικά με την κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών, της κοινωνίας, και των θρησκειών, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Δείτε την προκήρυξη για το 2017 ΕΔΩ


VIΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ινδία ανακοινώνεται κάθε χρόνο σε καθορισμένες θεματικές προτεραιότητες.  Δείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 ΕΔΩ