Αρχική σελίδα

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः – Ας έρχονται σε μας εκλεπτυσμένες ιδέες από όλο τον κόσμο – Let noble thoughts come to us from all over the world.

(Rg Veda I-89-1)


Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης

युनानी भारतीय संस्कृति एवं विकास समिति

Hellenic-Indian Society for Culture & Development


EΛ.IN.E.Π.A. 2003 – 2020 Δεκαεπτά Χρόνια, सत्रह साल, Seventeen years

This post is also available in: English (Αγγλικα)