ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Θ. Βασιλειάδης

Ινδολόγος καθηγητής

Αθήνα – Βαράνασι

Αντιπρόεδρος

Δρ. Ελένη Αμπατζή

Παγκόσμια Τράπεζα

Washington D.C. – Θεσσαλονίκη

Γενικός Γραμματέας

Αντώνης X Παπαδόπουλος LLB. LLM.

Δικηγόρος Αρείου Πάγου, Αθήνα

Αντιπρόεδρος (GIBA)

Rishabh Jain

Βιομήχανος, Περιβαλλοντολόγος

Ντέχραντουν, Νέο Δελχί

Δημόσιες Σχέσεις

Δημήτριος Π. Μιμίκος,J.D.

Παραγωγός Ταινιών,
Συνταξιούχος Δικηγόρος, Αθήνα

Μέλος – Σύμβουλος

Δρ. Νικόλας Βερνίκος

Ομότιμος Καθ. Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τομέας Ανάπτυξης 

Padmavati Jain MSc, LSE.

Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό

Νέο Δελχί – Λονδίνο

Εκδοτική Επιτροπή

Εκδότης

Δρ. Δημήτριος Θ. Βασιλειάδης

Ινδολόγος καθηγητής

Αθήνα – Βαράνασι

Έλληνες & Ινδοί

Dr. Anil Kumar Singh

Επίτ. Πρόεδρος,
Indo-Hellenic Research Center, JNU, Νέο Δελχί

Οικονομία

Χάρης Χαϊδευτός

Οικονομολόγος, Ερευνητής

Καβάλα, Αθήνα