ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

46ο Συμπόσιο Spalding για τις Ινδικές Θρησκείες στο Διαδίκτυο

23 Απριλίου, 13.45 έως 25 Απριλίου 2021, 19.45 (Αθήνα)

Το 46ο Συμπόσιο Spalding για τις Ινδικές Θρησκείες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2021. Πλήρες πρόγραμμα διαθέσιμο εδώ: https://spaldingsymposium.org

Δωρεάν συμμετοχή με εγγραφή


The Spalding Memorial Educational Trust

Mr and Mrs Spalding founded the Trust in the early twentieth century when the study of different religions was neither well-established nor fashionable, and the Trust has recently been re-established on a modern legal basis to continue this work.

So today, the Trust continues to award grants for the study of recognized religious traditions of the world. Its objects are focused on the promotion of ethical, philosophical and religious education, as far as possible throughout the world, through the support of inter-religious study to promote mutual understanding and respect.

Read more about the Trust