ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ύμνος στον Άγνι (agni sūktam) από τον Ṛg Veda 1.1

Μετάφραση από το σανσκριτικό κείμενο Δημήτριος Βασιλειάδης

Ο πρώτος ύμνος των βεδών, αφιερωμένος στον θεό της φωτιάς Άγνι, τον φωτιστή του σκότους και αγγελιαφόρο των θεών που χαρίζει πλούτη και ευημερία μεταφέροντας τις προσφορές των θνητών στον κόσμο των αθανάτων.

अ॒ग्निम् ई॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वम् ऋ॒त्विज॑म् ।
होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥१॥
Δοξάζω τoν Άγνι, τον ιερέα του σπιτιού, τον θεό της  θυσίας,
τον αρχιερέα, τον δότη των θησαυρών. 1.
अ॒ग्निः पूर्वे॑भि॒र् ऋषि॑भि॒र् ईड्यो॒ नूत॑नैर् उ॒त ।
स दे॒वाँ एह व॑क्षति ॥२॥
Ο Άγνι έχει υμνηθεί από τους αρχαίους και τους τωρινούς σοφούς. Αυτός θα φέρει τους θεούς εδώ. 2.
अ॒ग्निना॑ र॒यिम् अ॑श्नव॒त् पोष॑म् ए॒व दि॒वेदि॑वे ।
य॒शसं॑ वी॒रव॑त्तमम् ॥३॥
Μέσω του Άγνι αποκτά κανείς, μέρα με τη μέρα, πλούτο και ευημερία, φήμη και τους πιο ηρωικούς απογόνους. 3.
अग्ने॒ यं य॒ज्ञम् अ॑ध्व॒रं वि॒श्वतः॑ परि॒भूर् असि॑ ।
स इद् दे॒वेषु॑ गछति ॥४॥
Ω Άγνι, αυτή η αφοσίωση και η θυσία που σε περιβάλλει από παντού, αυτή η ίδια πηγαίνει στους θεούς. 4.
अ॒ग्निर् होता॑ क॒विक्र॑तुः स॒त्यश् चि॒त्रश्र॑वस्तमः ।
दे॒वो दे॒वेभि॒र् आ ग॑मत् ॥५॥
Ο Άγνι (είναι) ο αρχιερέας, ο κραταιός ποιητής, η αληθινή και η πλέον εξαίρετη φήμη. O θεός ας έρθει μαζί με τους θεούς. 5.
यद् अ॒ङ्ग दा॒शुषे॒ त्वम् अग्ने॑ भ॒द्रं क॑रि॒ष्यसि॑ ।
तवेत् तत् स॒त्यम् अ॑ङ्गिरः ॥६॥
Ω Άγνι, όποια ευλογία θα δώσεις εσύ στον λάτρη (σου), αυτή, πράγματι, ω πρώτε των αγγελιοφόρων, είναι η δική σου αλήθεια. 6.
उप॑ त्वाग्ने दि॒वेदि॑वे॒ दोषा॑वस्तर् धि॒या व॒यम् ।
नमो॒ भर॑न्त॒ एम॑सि ॥७॥
Ω ‘Αγνι, ω φωτιστή του σκότους, σε σένα ερχόμαστε μέρα με τη μέρα,
μεταφέροντας χαιρετισμό με τη σκέψη μας. 7.
राज॑न्तम् अध्व॒राणां॑ गो॒पाम् ऋ॒तस्य॒ दीदि॑विम् ।
वर्ध॑मानं॒ स्वे दमे॑ ॥८॥
(Σε εσένα) ηγεμόνα των θυσιών, λαμπερέ  προστάτη της κοσμικής τάξης, που φουντώνεις στην κατοικία (βωμό) σου. 8.
स नः॑ पि॒तेव॑ सू॒नवे ऽग्ने॑ सूपाय॒नो भ॑व ।
सच॑स्वा नः स्व॒स्तये॑ ॥९॥
Έτσι (υμνώντας σε), ω Άγνι, να είσαι εύκολα προσβάσιμος σε μας, όπως ο πατέρας στον γιο του.
Να είσαι μαζί μας για την ευημερία μας. 9.