ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΝΑ – Ελλάδα και Ινδία στη νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη και λογοτεχνία

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΝΑ – Ελλάδα και Ινδία στη νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη και λογοτεχνία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ISBN:  978-618-82624-5-4
Μέγεθος 17×24 εκ, 610 σελίδες
1η έκδοση 2021, 2η έκδοση 2022
Εκδόσεις ΕΛΙΝΕΠΑ
Τιμή:   € 26 +  postage
Ειδική προσφορά για φοιτητές και για τα μέλη της ΕΛΙΝΕΠΑ:   € 20 +  postage 
            

«Μια πρωτοποριακή μελέτη στην οποία ο συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι ευρωπαίοι στοχαστές προσέγγισαν τους τελευταίους τρεις αιώνες τις Ελληνικές και Ινδολογικές Σπουδές στη Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία όπου και γνώρισαν μία ραγδαία αλλά και συχνά αντιφατική ανάπτυξη. Είμαι πεπεισμένος ότι το βιβλίο του Γιώργου Αμάραντου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνο-ινδικών σπουδών στη χώρα μας».
— Δρ. Δημήτριος Βασιλειάδης, Πρόεδρος ΕΛΙΝΕΠΑ.

«Ο ελληνικός και ο ινδικός πολιτισμός αναδύονται σαν ισομορφικά κάτοπτρα, που μέσα τους καθρεφτίζει ο δυτικός πολιτισμός τον εαυτό του σε διαδοχικές φάσεις τής ιστορίας του».
— Φώτης Τερζάκης, “Η Άλλη Όψη του Οριενταλισμού“, ΙΝΔΙΚΑ 2021

Ο πρόεδρος της ΕΛΙΝΕΠΑ Δρ. Δημήτριος Βασιλειάδης προσφέρει το πρώτο αντίγραφο του βιβλίου στον συγγραφέα του, καθηγητή Γιώργο Αμάραντο. 9 Φεβρουαρίου 2021 – Διεθνής Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Από  τα  μέσα   περίπου  του  18ου αιώνα   Ελλάδα  και  Ινδία  άρχισαν  να  απασχολούν   έντονα  το  φαντασιακό  της  πνευματικής   Ευρώπης  και  να  διεγείρουν  το  θερμό  ενδιαφέρον  των  ανθρώπων  των  γραμμάτων  για  τις σχετικές  παραδόσεις.  Έχουν  γραφτεί  πολυάριθμες  και  περισπούδαστες  μελέτες  με  θέμα   την  πρόσληψη   της  αρχαιοελληνικής  σκέψης  και  παιδείας  και  τη  συμβολή  τους  στη  διαμόρφωση  του  ευρωπαϊκού   πνευματικού  πολιτισμού, όπως  επίσης  και  σημαντικές  εργασίες  πάνω  στην  ανακάλυψη, μελέτη, προσοικείωση    και  αξιοποίηση   της   πνευματικής  Ινδίας    από  τη  Δύση   κατά  τους  τρεις  τελευταίους  αιώνες. Απουσιάζει, ωστόσο, παντελώς  τόσο  από  την  εγχώρια  όσο  και  από  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  μια  μελέτη  η  οποία   θα  επιδίωκε  να  συναρμόσει  σε  ένα  γενικό  πανόραμα  τα  κατασταλάγματα   των  εν  λόγω   ερευνών  που  ιχνηλατούν  την  υποδοχή  από  το  ευρωπαϊκό  πνεύμα  της  πολιτισμικής  κληρονομιάς   των  δύο  ιστορικών   χωρών.

Η  εκπόνηση   και   η  έκθεση   μιας  τέτοιας  εποπτικής  επισκόπησης,  που  θα  παραλλήλιζε  τις  δύο  διαδικασίες  δεξίωσης  και  θα  αναδείκνυε  τα  σημεία  προσέγγισης, όπου  Ελλάδα  και  Ινδία  απαντούν  η  μία  την  άλλη  σε  μια  πολύμορφη  και  ποικίλων  προοπτικών  συνάντηση,  υπήρξε  ο  κεντρικός  στόχος  του  παρόντος   βιβλίου.


Ο  Γιώργος   Αμάραντος  (1956-  ) σπούδασε  φιλολογία  και  φιλοσοφία  σε  Ελλάδα  και  Γερμανία  και  εργάστηκε ως  φιλόλογος  στη  δευτεροβάθμια  δημόσια  εκπαίδευση. Τα  οριενταλιστικά   του  ενδιαφέροντα  από  τις  αρχές της  δεκαετίας  του  ‘80  έχουν  ως  κεντρικό  άξονα  αναφοράς  θεωρητικές  και   πρακτικές-διαλογιστικές   όψεις  της  ινδικής  πνευματικής   παράδοσης. Το  «Απόλλων  και  Κρίσνα»  είναι  το  πρώτο  έργο  του  που  κυκλοφορεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ  Ι  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ.  1    ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ   ΣΤΗ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦ.  2    ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ:  ΜΙΑ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                 Ένα  σύντομο  ιστορικό  διάγραμμα
                 Η  νεότερη  συζήτηση   γύρω  από  τον  οριενταλισμό

ΚΕΦ.  3    ΟΙ  ΔΥΟ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

                 Η    Αναγέννηση
                 Η  «δεύτερη   Αναγέννηση»

ΚΕΦ.  4    ΔΥΟ  ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ    

                 J.J. Winckelmann
                 A.-H.  Anquetil-Duperron

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ   Η   ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΙΝΔΙΑΣ   ΣΤΗΝ   ΕΥΡΩΠΗ  ΑΠΟ   ΤΟ  ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ  ΣΤΟ   ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ

KEΦ.  5    ΚΛΑΣΙΚΗ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΙΝΔΙΚΗ  ΑΝΑΤΟΛΗ   ΣΤΟ  ΓΑΛΛΙΚΟ  ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ   ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

                 Ρώμη, Σπάρτη  και  Αθήνα  τον  αιώνα  των  Φώτων  στη  Γαλλία
                 Η  αναζωπύρωση  του  ενδιαφέροντος  για  την  αρχαία  Ελλάδα  ( 1755-1789 )
                 Η  Ινδία  των  Académies   και  των  philosophes
                 H  λατρεία  της   αρχαιότητας   στην   Επανάσταση  και  ο  οριενταλισμός

ΚΕΦ. 6    ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΣΙΝΟΦΙΛΙΑ  ΚΑΙ   Η  ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΝΔΙΑΣ   ΣΤΗ  ΒΡΕΤΑΝΙΑ ( 18Ος αι. )

                 Ελληνισμός
                 Σινοφιλία
                 Η  ανακάλυψη  της  πνευματικής   Ινδίας

ΚΕΦ.  7   ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΙΝΔΟΦΙΛΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ   ΤΟΥ  GOETHE

                 Herder
                 Goethe
                 Hölderlin
                 Wilhelm  von  Humboldt
                 Addendum : Η  εικόνα  της  ελληνικής   αρχαιότητας   στον  Lessing  και  τον  Schiller

ΚΕΦ.  8   ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ  ΙΝΔΙΑ  ΣΤΟ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ  ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ

                Friedrich  Schlegel
                August  Wilhelm  Schlegel
                Novalis
                Οι  μυθολόγοι : Majer, Kanne, Görres, Creuzer
                Jean  Paul

      ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ: ΟΙ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ  ΜΥΘΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ   ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΙΝΔΙΑ

                Ο  μύθος-Ελλάδα
                Ο  μύθος-Ινδία
                Η  χρήση   των  δύο  μύθων
                Παραλληλισμός   των  δύο   μύθων

ΚΕΦ.  9  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΑ   ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ: Ο  ΚΑΝΤ  ΚΑΙ  Ο  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ   ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ

                Κant
                Fichte
                Schelling
                Hegel
                Schopenhauer

ΚΕΦ. 10  ΑΓΓΛΙΚΟΣ  ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ: ΣΤΡΟΦΗ  ΠΡΟΣ  ΕΛΛΑΔΑ   ΚΑΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  ΓΙΑ  ΙΝΔΙΑ

                Οι  «Λιμναίοι» : Coleridge, Wordsworth, Southey
                Byron
                Shelley
                Keats
                De Quincey

ΚΕΦ. 11   ΓΑΛΛΟΙ   ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ:  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ   ΚΑΙ   ΙΝΔΙΚΕΣ   ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

                 Chateaubriand
                 Lamartine
                 Vigny
                 Hugo
                 Quinet

ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ   Η  ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ   ΙΝΔΙΑΣ   ΣΤΗ   ΜΕΤΑΡΟΜΑΝΤΙΚΗ   ΕΥΡΩΠH (1830-1900)

KEΦ. 12      Ι. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

                    Το  πλαίσιο
                    H  Aσιατική   Εταιρεία  της  Βεγγάλης  μετά  τον  William Jones
                    Ωφελιμιστές, Ινδοί, Πλάτων
                    Η  διαμάχη  «Οριενταλιστών»  και  «Αγγλικιστών»
                    Η  κάμψη  των  ινδολογικών  σπουδών  και  ο  Max  Müller
                    Ο  βικτωριανός  ελληνισμός
                    Η  ανακάλυψη  του  Βουδισμού  και  η  Θεοσοφική  Εταιρεία

ΚΕΦ. 13      ΙΙ. ΓΑΛΛΙΑ

                    Το  πλαίσιο
                    Από  τη  ρομαντική  ινδομανία  στην  επιστημονική   ινδολογία
                    Η  πρόσληψη  της  αρχαίας  Ελλάδας
                    Παρνασσικοί   και  συμβολιστές
                    Ο  Comte  και  ο  θετικισμός
                    Boυδισμός  à  la  française
                    Gobineau  και  Renan

ΚΕΦ. 14      ΙΙΙ.   ΓΕΡΜΑΝΙΑ

                    Το  πλαίσιο
                    Η  άνοδος  των  σανσκριτικών  σπουδών
                    Η  επιστήμη  της  αρχαιότητας  και  ο  Griechenmythos
                    H  περίπτωση   Rückert   και  η  εικόνα  της  Ινδίας  στη  γερμανόφωνη   λογοτεχνία
                    Η  πρόσληψη  της  ελληνικής   αρχαιότητας  στη   λογοτεχνία  της  εποχής
                    Τύχες  του  βουδισμού 
                    Marx  και  Nietzsche
                    Addendum: Ταξιδιώτες  σε  αναζήτηση  των  αρχαίων  θεών

ΜΕΡΟΣ  IV    ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ  ΙΝΔΙΑ   ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΣΚΕΨΗ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΤΟΥ  20ου  ΑΙΩΝΑ  ( 1900-1975 )

ΚΕΦ. 15     Ι. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

                   Το  πλαίσιο
                   Αρχαιοελληνικές   σπουδές  και  μελέτες
                   Ινδουισμός-Βουδισμός : λόγιοι, πνευματικοί  εξερευνητές  και  προσήλυτοι
Addendum: Η Θεοσοφική Εταιρεία και η περίπτωση Krishnamurti
                   Η  ελληνική  ανταύγεια  στη  λογοτεχνία: Yeats, Eliot, Joyce  και  λοιποί
                   Η  Ινδία  στις  λογοτεχνικές   αναπαραστάσεις  της   εποχής
                   Η  πνευματική  αναζήτηση   ως  ταξίδι  στη  μυστική  Ινδία
                   Το  προσκύνημα  στην  ιερή   Ελλάδα  και  η  καταγραφή  του

ΚΕΦ.16   ΙΙ. ΓΑΛΛΙΑ

                  Το  πλαίσιο
                  Η  Ελλάδα  χωρίς  θαύμα : η  ανθρωπολογική  ανανέωση  των  αρχαιοελληνικών   σπουδών
                  Πριν  τη  λησμονιά   της  Ινδίας  (1) : σανσκριτολόγοι   και   «προφήτες»
                  Πριν  τη  λησμονιά  της  Ινδίας  (2) : φιλόσοφοι, δοκιμιογράφοι, κ.α.
                  Η  ανανοηματοδότηση   της   ελληνικής  μυθολογίας   στη  λογοτεχνία
                  Πριν  τη  λησμονιά της  Ινδίας  (3) : πεζογράφοι  και  ποιητές
                  Με  το   βλέμμα του  επισκέπτη : εικόνες   της  Ελλάδας   και  των  Ελλήνων
                  Πριν  τη  λησμονιά  της  Ινδίας (4) : Ταξιδιώτες  και  ταξιδιωτικές   αφηγήσεις

ΚΕΦ. 17      ΙΙΙ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

                     Το  πλαίσιο
                     Ελληνική  αρχαιότητα : δοκιμασίες  και  μεταμορφώσεις   μιας  ζωτικής  σχέσης
                     Η  ανανεωμένη   γοητεία  της  ινδικής  Ανατολής  (1) : ινδολόγοι, βουδιστές   και  άριες  θεωρίες
                     Η  ανανεωμένη   γοητεία  της  ινδικής   Ανατολής (2) : φιλόσοφοι
                     Η  φιλοσοφική  Ελλάδα   στη  Γερμανία ( 1900-1975 )
                     Η  ανανεωμένη  γοητεία  της  ινδικής  Ανατολής ( 3 ) : εσωτεριστές, ψυχαναλυτές, κοινωνιολόγοι , κ.α.
                     Η  πρόσληψη   της   ελληνικής   αρχαιότητας  στη  λογοτεχνία
                     Η  ανανεωμένη  γοητεία  της  ινδικής  Ανατολής (4) : λογοτέχνες
                     Αφηγήσεις   Γερμανών  επισκεπτών   στην  Ελλάδα  του  20ου αιώνα
                     Η  ανανεωμένη   γοητεία  της  ινδικής  Ανατολής (5) : ταξιδιώτες  και  ταξιδιωτικές  αφηγήσεις

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

EΠΙΛΟΓΟΣ : Ο   Αλάριχος  στη  Βοιωτία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 
Fr. Schiller,  Die  Götter  Griechenlands (Oι θεοί της Ελλάδας)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Εκδόσεις 
Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης
Έδρα: Νικολάου Φλώρου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 11524
Κεντρικά Γραφεία: Ζωοδόχου Πηγής 64, Αθήνα, Τ.Κ. 10681. 
Τηλ. +30-211-4081463, 210-3846757
www.elinepa.org    e-mail : indohellenic@gmail.com