ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ασιατικές Σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 95/22-06-2009, το Προεδρικό Διάταγμα 76/2009 με το οποίο ιδρύεται Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
α) την καλλιέργεια και την προαγωγή, με τη διδασκαλία και την έρευνα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, της γλώσσας−γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας,
της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών, της πολιτικής, της οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ιαπωνίας, Κίνας και των Ασιατικών χωρών (Ινδίας, Κορέας).
β) την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
γ) την οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, και
δ) την παροχή στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένων πληροφοριών και επιστημονικών στοιχείων που να διευκολύνουν τη συνεργασία με την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κίνα, και την Κορέα.

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται αρχικά από τις κατευθύνσεις: α) Ιαπωνικών Σπουδών και β) Κινεζικών Σπουδών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ρυθμίζονται τα θέματα των εξαμήνων, έναρξης λειτουργίας των κατευθύνσεων, ο χρόνος και διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, ο τρόπος επιλογής αυτών και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις κατευθύνσεις.

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Για τις ανάγκες του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών ιδρύονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), έξι (6) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και πέντε (5) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας ΠΕ και τρεις (3) κατηγορίας ΤΕ.

Το νεοιδρυθέν τμήμα δημιουργήθηκε μετά από την αποτελεσματική πολιτική που ανέπτυξε ο Πρύτανης καθ. Δημήτρης Τσουγκαράκης και η σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τους Πρέσβεις  της Ινδίας,  Ιαπωνίας, Κίνας και Κορέας. Η κυβερνητική ανταπόκριση υπήρξε  άμεσα θετική καθώς είχε ήδη υπογραφεί από το 2003 το Προεδρικό Διάταγμα για την Ίδρυση του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το δεύτερο τμήμα του οποίου, όμως, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει μέχρι σήμερα, κυρίως  για λόγους πανεπιστημιακής αποκέντρωσης.

Παράλληλα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιοποίησε τη θεματική δυναμική της γειτνίασής του με το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Ασιατικών Τεχνών, το έτερο κερκυραϊκό ίδρυμα που διαθέτει πλούσια συλλογή Ελληνο-ινδικών (Γανδάρα), Κινεζικών και Ιαπωνικών έργων τέχνης με υπολογίσιμη διεθνή ακτινοβολία.

TheotokisKonstantinos
Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Με την δημιουργία του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών  στην Κέρκυρα, το Ιόνιο πρωτοστατεί για μια ακόμη φορά στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας και συνεχίζει την μακρά λογοτεχνική παράδοση που ανέπτυξαν κορυφαίοι επτανήσιοι λογοτέχνες, όπως ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Λευκάδος Χέρν, κ.ά.

Η δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής είναι μακροχρόνιο όνειρο όλων των Κερκυραίων και υψίστης σημασίας όχι μόνο για την εκπαιδευτική αναβάθμιση της πόλης, αλλά και για την βελτίωση των διεθνών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, τουριστικών και αναπτυξιακών σχέσεων της χώρας, ιδιαίτερα με τις αλματωδώς αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ινδίας, Κίνας και Άπω Ανατολής. Οι νέες αυτές τάσεις  έχουν ήδη αρχίσει να εκφράζονται  με τον εμπλουτισμό του ετήσιου καλοκαιρινού  Φεστιβάλ της Κέρκυρας και  την συμμετοχή μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων από την Ινδία, Ταϊλάνδη και άλλες Ασιατικές χώρες.

Φωτογραφίες:

Πάνω: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

 Κάτω: Ο κερκυραίος λογοτέχνης Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-1923) που συνέγραψε την Ιστορία της Ινδικής Λογοτεχνίας.

Επικαιροποίηση

Το παραπάνω Τμήμα, όπως και το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν μπόρεσε να λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Για νεότερη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΕΔΩ