ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες για σπουδές στην Αγιουρβέδα και Γιόγκα από την Κυβέρνηση της Ινδίας

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 2020-2021 παρατάθηκε έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Η κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) προσφέρει υποτροφίες σε αλλοδαπούς για να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα Αγιουρβέδα, Γιόγκα, Unani, Siddha και Ομοιοπαθητική (AYUSH) στην Ινδία.

Το Υπουργείο AYUSH στο πλαίσιο του «Διεθνούς Προγράμματος Υποτροφιών» επεκτείνει την οικονομική ενίσχυση προς τους επιλέξιμους αλλοδαπούς για την πραγματοποίηση σπουδών AYUSH στα κορυφαία ινστιτούτα της Ινδίας.

Υπάρχουν 104 θέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, από τις οποίες 50 θέσεις υποτροφιών είναι ανοικτές σε υποψηφίους από όλες τις χώρες για προπτυχιακές  και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγιουρβέδα, Unani, Siddha και Ομοιοπαθητική, καθώς επίσης και για το B.Sc στη Γιόγκα και Ph.D. στην Αγιουρβέδα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην πύλη του ICCR και να την υποβάλουν μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων τους σε αγγλική μετάφραση. Οι αιτήσεις συλλέγονται μέσω της Ινδικής Πρεσβείας, οι οποίες τις ελέγχουν και τις διαβιβάζουν στο ICCR για επιλογή και τοποθέτηση. Το ICCR, ωστόσο, δεν εξετάζει αιτήσεις που λαμβάνονται απευθείας από τους υποψηφίους.

Δείτε τους Οικονομικούς Όρους και Προϋποθέσεις ΕΔΩ

COURSES AND ELIGIBILITY

Under Graduate courses

 • Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS): 5 ½ year degree course including one year mandatory clinical training (internship) Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)
 • Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (BSMS): 5 ½ year degree course including one year mandatory clinical training (internship) Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)
 • Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS): 5 ½ year degree course including one year mandatory clinical training (internship) Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)
 • Bachelor of Homoeopathic Medicines and Surgery (BAMS): 5 ½ year degree course including one year mandatory clinical training (internship) Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)
 • B.Sc in Yoga : 3 year course Eligibility: 12 years of schooling
 • B.A. (Yoga Shastra) : 3 years course Eligibility: 12 years of schooling

Post Graduate Courses

 • M.D. Ayurveda : 3 year course Eligibility: BAMS degree recognized by Central Council of Indian Medicine (CCIM)
 • MD Siddha: 3 year course Eligibility: BSMS degree recognized by Central Council of Indian Medicine (CCIM)
 • MD Unani: 3 year course Eligibility: BUMS degree recognized by Central Council of Indian Medicine (CCIM)
 • MD Homoeopathy: 3 year course Eligibility: BHMS degree recognized by Central council of Homoeopathy (CCH)

Ph.D. Courses

 • Ph. D in Ayurveda: 3 years course Eligibility: MD (Ayurveda) degree recognized by CCIM
 • Ph. D in Unani: 3 years course Eligibility: MD (Unani) degree recognized by CCIM

Note:s

 • For details about the various AYUSH systems, please visit the website of Ministry of AYUSH http://www.ayush.gov.in
 • For details about the courses offered, fee structure, eligibility criteria and other information, please visit the website of concerned institute/ university.