Ημέρα του Συντάγματος (Samvidhan Divas )

A message from Greece on the occasion of Constitution Day of India, November 26, 2019

Η Ινδία γιορτάζει την Ημέρα του Συντάγματος (Samvidhan Divas – संविधान दिवस) στις 26 Νοεμβρίου κάθε χρόνο για να τιμήσει την υιοθέτηση του Συντάγματος της Ινδίας. Την ημέρα αυτή το 1949 το Σύνταγμα της Ινδίας εγκρίθηκε από τη Συντακτική Συνέλευση και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιανουαρίου 1950.

Μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947, η Συντακτική Συνέλευση ανέθεσε την εκπόνηση του Συντάγματος σε ειδική επιτροπή, η οποία εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον Δρ Bhimrao Ambedkar που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη σύνταξη του Συντάγματος. Στις αρχές του 1948, ο Δρ Ambedkar ολοκλήρωσε το σχέδιο του Συντάγματος και το παρουσίασε στη Συντακτική Συνέλευση. Στις 26 Νοεμβρίου 1949, το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε με πολύ λίγες τροπολογίες.

Η κυβέρνηση της Ινδίας κήρυξε την 26η Νοεμβρίου ως Ημέρα του Συντάγματος στις 19 Νοεμβρίου 2015 προκειμένου να διαδώσει τη σπουδαιότητα του συντάγματος που καθορίστηκε από την ευγενή και ανθρωπιστική φιλοσοφία του Δρ. Ambedkar.

Εδώ είναι το προοίμιο του Συντάγματος της Ινδίας:

“Εμείς, ο λαός της Ινδίας, έχοντας επίσημα αποφασίσει να καταστήσουμε την Ινδία μια ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και να εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες της:
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, κοινωνική, οικονομική και πολιτική.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της σκέψης, της έκφρασης, της πίστης, της θρησκείας και της λατρείας.
ΙΣΟΤΗΤΑ της κατάστασης και της ευκαιρίας, και να την προωθήσουμε ανάμεσα σε όλους
ΦΡΟΝΤΕΡΙΑ εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια του ατόμου και την ενότητα και την ακεραιότητα του Έθνους.
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου 1949, ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ».


Lok Sabha TV Documentary

 

Οι Κυριότερες Γιορτές και Εθνικές Ημέρες της Ινδίας

festivals in India