ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΤΑΙΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: ΔΟΥΡΓΑ

του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)

Η Devīmāhātmyam γνωστή επίσης ως Durgā Saptashatī, Durgãmãhãtmyam,  Caṇḍī Pāṭha  ή απλά ως  Caṇḍī αποτελεί τμήμα της Mārkaṇḍeya Purāṇa (κεφ. 81- 93) και εκτιμάται ότι έχει γραφτεί στη σανσκριτική μεταξύ 400-600 μ.Χ.  Η Devīmāhātmyam περιλαμβάνει ύμνους στη δόξα της θεάς του φωτός, Durgã, η οποία καταστρέφει το κακό.

Το βιβλίο αποτελεί την έβδομη στη σειρά δημοσίευση των χειρογράφων του Γαλανού (δεύτερο τμήμα του χειρ. αρ. 1842). Δημοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1853 με επιμέλεια του Εφόρου της Δημόσιας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Τυπάλδου και του Κοσμητού και Βιβλιοφύλακος Γ. Αποστολίδη.

Κατεβάστε και διαβάστε το βιβλίο σε PDF ΕΔΩ

digital-library