ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (1760 – 1833) – Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΝΔΟΛΟΓΙΑΣ

Μελέτες & Βιβλιογραφία:
Δημήτρος Γαλανός (1760 – 1833) – Ο Πρόδρομος της Ελληνικής Ινδολογίας, Δημήτριος Βασιλειάδης, INΔIKA 2020

Ντοκιμαντέρ:
«Ο Ξένος στον Ξένο: Δημήτριος Γαλανός-Μπενάρες» του Γιάννη Τριτσιμπίδα