Εκπαιδευτικός Κινηματογράφος – शैक्षिक सिनेमा

Ο διαδικτυακός «Εκπαιδευτικός Κινηματογράφος» του Κέντρου Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη μελέτη και κατανόηση των κοινωνιών και των πολιτισμών της Νότιας Ασίας μέσα από επιλεγμένες ταινίες και ντοκιμαντέρ, Μετά από κάθε προβολή ακολουθεί ανοικτή συζήτηση για την ταινία και τα νοήματά της.

Η συμμετοχή στον «Εκπαιδευτικό Κινηματογράφο» είναι ελεύθερη για τους μαθητές του Κέντρου Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών και για τα μέλη της ΕΛΙΝΕΠΑ.

Επόμενη προβολή:

Διαδικτυακή Προβολή του Ντοκιμαντέρ «Μαχασιβαράτρι» του Γιάννη Τριτσιμπίδα

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022 ώρα 14.00

Προηγούμενες προβολές:

Δρ. Μπιμράο Αμπέντκαρ
και το Καστικό Σύστημα στην Ινδία

Προβολή, 14 & 15 Απριλίου 2021
Όλη μέρα

Διάλεξη και συζήτηση,
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 ώρα 20.00

Διαδικτυακή προβολή της ταινίας «Σατί» της Aparna Sen

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15.00