ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ίδρυση Τμήματος Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 65/2-3-2004, άρθρο 1 το Προεδρικό Διάταγμα 83/2004 με το οποίο στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ που ανασυγκροτήθηκε με το Π.Δ. 229/2002 (Α 209) ιδρύεται Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Το Τμήμα έχει ως αποστολή α) να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους πολιτικούς θεσμούς και την οικονομία της Τουρκίας και των Ασιατικών χωρών (Ιαπωνίας, Ινδίας και Κίνας).    

Το Προεδρικό διάταγμα έρχεται να υλοποιήσει το όραμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, ο οποίος πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της τελετής για τη δημοσίευση  του Λεξικού Σανσκριτικών-Αγγλικών-Ελληνικών του Δ. Γαλανού, εξέφρασε δημόσια την επιθυμία για την περαιτέρω διεύρυνση της ελληνικής παιδείας προς τους μεγάλους πολιτισμούς της Ασίας. Το νέο Τμήμα θα ξεκινήσει με τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού και θα επεκταθεί σταδιακά στους πολιτισμούς της Ινδικής Χερσονήσου, Κίνας, Ιαπωνίας και άλλων Ασιατικών κρατών.

Ο τίτλος του νεοσυσταθέντος τμήματος, “Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών”, φαίνεται να ικανοποιεί ορισμένες σκοπιμότητες (ιδιαίτερα την υπογραφείσα ελληνο-τουρκική εκπαιδευτική συμφωνία), αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά πάνω στο επίπεδο και το γνωσιολογικό αντικείμενο του Τμήματος. Η εστίαση γίνεται στη μελέτη των σύγχρονων ασιατικών γλωσσών και πολιτισμών, αν και θα είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσει κανείς την Ασία του σήμερα χωρίς τις ρίζες και το ιστορικό παρελθόν της. Παρόλα αυτά, η ίδρυση του νέου τμήματος στο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας,  και μάλιστα την εποχή της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης των επαρχιακών πανεπιστημίων, δεικνύει τη σπουδαιότητα που αποδίδει η χώρα μας στις Ασιατικές σπουδές.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα αποσκοπεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ανωτάτη εκπαίδευση, καθώς η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις ελάχιστες της Ευρώπης που στερούνται ασιατικών σπουδών. Η δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος ασιατικών σπουδών αποτελεί μακροχρόνιο όνειρο όλων των μελετητών του ασιατικού πολιτισμού, αλλά και υψίστης σημασίας για την εκπαιδευτική αναβάθμιση και τη βελτίωση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, τουριστικών και οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με την Ασία, ιδιαίτερα δε με τις αλματωδώς αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ινδίας, της Κίνας και της Άπω Ανατολής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2013 – ΦΕΚ 124/Α/3-6-2013, άρθρο 2.3 το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών μεταφέρθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή και εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Δυστυχώς, από το παραπάνω Τμήμα λειτούργησε μόνο ο Τομέας Τουρκικών Σπουδών ενώ ο Τομέας Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών όπως και το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέχρι σήμερα.