ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση για την ερευνητική συνεργασία ΕΕ-Ινδίας και ευκαιρίες χρηματοδότησης στο BHU

Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στις 10:00 – 14:00

Banaras Hindu University, Βαρανάσι, Ινδία

Το EURAXESS Ινδίας και η έδρα της UNESCO για την ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση διοργανώνουν ημερίδα για σπουδαστές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Banaras Hindu (BHU) και τα κοντινά κολέγια για την ερευνητική συνεργασία και ευκαιρίες χρηματοδότησης μεταξύ ΕΕ και Ινδίας.

Η Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) και το Κέντρο Ινδικών και Ινδο-Ελληνικών Σπουδών Αθηνών είναι εταιρικά μέλη του EURAXESS Ινδίας συνδέοντας τους ερευνητές στην Ινδία με την Ελλάδα από το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση γράψτε στο India@euraxess.net.