ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τέταρτο Συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου Ελληνιστική Κεντρική Ασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2019

Τέταρτο Συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου Ελληνιστική Κεντρική Ασία (HCARN)

28 – 30 Μαΐου 2020: Πανεπιστήμιο του Freiburg, Γερμανία

Τόσο οι καθιερωμένοι επιστήμονες όσο και οι ερευνητές που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους μπορούν να παρουσιάσουν την τρέχουσα έρευνά τους υπό το πρίσμα του θέματος entangled pasts and presents.

Περιλήψεις όχι μεγαλύτερες από 300 λέξεις, μαζί με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο και τη θεσμική υπαγωγή, θα πρέπει να υποβληθούν στους Milinda Hoo και Lauren Morris στο hcarn4@gmail.com 

Κάποια ταξιδιωτική χρηματοδότηση για τους συμμετέχοντες θα παρέχεται κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HCARN EΔΩ