Ο Ελληνο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (Greek Indian Business Association, GIBA) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 με την ευγενή υποστήριξη της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ). Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων και επενδυτών. Το GIBA αποσκοπεί στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ινδικών οικονομικών σχέσεων παρέχοντας διασυνοριακές νομικές και επαγγελματικές διευκολύνσεις στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες μέλη της.

Τα μέλη του GIBA αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας που ασχολούνται με κρίσιμα επενδυτικά και τεχνικά ζητήματα εστιασμένα στη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, τις μεταφορές, την παραγωγή ταινιών, τις βιοεπιστήμες, τις ασφαλίσεις και τις τραπεζικές εργασίες, τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, την ακίνητη περιουσία, την ενέργεια, και τα επιχειρηματικά κεφάλαια μεταξύ άλλων.

Ο GIBA βλέπει πέρα από τις επιχειρήσεις σε μια ολόκληρη σειρά άλλων ελληνο-ινδικών δραστηριοτήτων όπως η εκπαίδευση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η τέχνη και η ψυχαγωγία, τα οποία αναδεικνύονται ως σημαντικοί τομείς στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με την Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) για την παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα.

Στόχοι και υπηρεσίες για τα GIBA μέλη

· Δημιουργία μιας διαδραστικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα και την Ινδία.

· Δημιουργία δίγλωσσου ιστότοπου στα αγγλικά και ελληνικά, καθώς και ανοιχτά φόρουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το FB, το Twitter κ.λπ. για την καλύτερη προβολή και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών σε παγκόσμιο επίπεδο.

· Παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών, επαφών και ευκαιριών δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

· Διευκόλυνση επιχειρηματικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

· Διοργάνωση συνεδρίων, διασκέψεων και διαλέξεων, επιχειρηματικών συνόδων κορυφής, επιχειρηματικών και εμπορικών αποστολών, συνεδριάσεων B2B και B2C.

· Ανάπτυξη τομέων που ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις σε νέες διαστάσεις – Τουρισμός, Ναυτιλία, Μεταφορές, Ψυχαγωγία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθλητισμός, Εκπαίδευση και άλλοι τομείς.

· Αύξηση ευκαιριών απασχόλησης.

· Προσδιορισμός και επαφή με πιθανούς συνεργάτες, αγοραστές, συνεργάτες και επενδυτές.

· Αλληλεπίδραση με υπουργεία, προξενεία και άλλους κυβερνητικούς φορείς και στις δύο χώρες.

· Παροχή νομικής και επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα και την Ινδία.

GIBA Εταιρικά Μέλη

Τα εταιρικά μέλη του Ελληνο-Ινδικού Επιχειρηματικού συνδέσμου (GIBA) δικαιούνται να έχουν υπερσυνδέσμους σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Έτσι, μπορούν να συνδέονται άμεσα με την ελληνική, ινδική και διεθνή αγορά.

Εγγραφή Επιχειρηματικού Μέλους

Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα του λογότυπου που ακολουθεί για να εγγραφείτε ως μέλος του Ελληνο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου. Η προθεσμία για την εγγραφή των ιδρυτικών μελών είναι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι

Αυτή η σελίδα παρέχει συνδέσμους σε σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα και την Ινδία.

Οικονομία & Τουρισμός

Ειδική στήλη με ειδήσεις σχετικές με την οικονομία και τον τουρισμό στην Ελλάδα και την Ινδία. Επισκεφθείτε την συχνά για ενημερώσεις.


 Ελληνο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
 Κεντρικά Γραφεία: Ζωοδόχου Πηγής 64, Αθήνα 10681
 Έδρα: Νικολάου Φλώρου 15, Αθήνα 11524
 Tel. / Fax: + 30–210–3846757, 211-4081463  
 e-mail:  [email protected]  

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)