ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελληνική Κρίση: Οικονομία & Πολιτισμός

με τον

 Καθ. Παύλο Κάβουρα

(Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Habitat Center

Lodi Road, New Delhi

 

Gulmohar Hall 7:00 pm

Έδρα:

Καθ. Bharat Gupt

Issues related to the Economic and Political crisis in Greece has been seen largely from the perspective of the money lenders and the European Union. Greece as a non-industrial agricultural member of EU has been equated in obligations with Germany and Denmark. Can such a policy work well for the future of EU?

Also the plight of Greece with naturally unfenced borders open to illegal immigration into Europe has been totally overlooked. The disastrous cultural impact first on Greece and then on Europe has been entirely under estimated by the financial lobbies.

A DISCUSSION WITH THE AUDIENCE SHALL FOLLOW.