ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της ΕΛΙΝΕΠΑ Δρ. Δημήτριος Βασιλειάδης επιλέχθηκε από το ICCR για το 2022 βραβείο “Bharat Mitra Samman – Distinguished Alumni”

Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (Indian Council for Cultural Relations-ICCR), ένα αυτόνομο όργανο του Υπουργείου Εξωτερικών, της κυβέρνησης της Ινδίας, έχει επιλέξει τον Ινδολόγο καθηγητή και Πρόεδρο της ELINEPA Δρα Δημήτριο Βασιλειάδη για το 2022 «Bharat Mitra Samman – Distinguished Alumni Award». Η τελετή απονομής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους.

Το προαναφερθέν βραβείο κύρους θεσπίστηκε το 2015 για να αναγνωρίσει τους αποφοίτους του ICCR «που έχουν σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και/ή έχουν συνεισφέρει εξαιρετικά στην προώθηση της κατανόησης, της καλής θέλησης και της φιλίας μεταξύ της Ινδίας και της χώρας τους».

Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) ιδρύθηκε το 1950 από τον Maulana Abul Kalam Azad, τον πρώτο Υπουργό Παιδείας της ανεξάρτητης Ινδίας. Οι στόχοι του είναι να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τις πολιτιστικές σχέσεις της Ινδίας στο εξωτερικό, να προωθεί και να ενισχύει τις πολιτιστικές σχέσεις και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της Ινδίας και άλλων χωρών· να προωθεί τις πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλες χώρες και ανθρώπους και να αναπτύξει σχέσεις με τα έθνη.