ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ


Οι Έλληνες στην Ινδία
Μια Αναδρομή στη Φιλοσοφική Κατανόηση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Το βιβλίο αναφέρεται στην πολιτιστική παρουσία των Ελλήνων στην Ινδία. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εργασίες, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει το λογοτεχνικό, πολιτιστικό και φιλοσοφικό έργο των Ελλήνων στην Ινδία, καθώς αλληλοεπιδρούν με τους Ινδούς και τον Ινδικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

“Afterreading Vassiliades’ work, I am convinced that the Greeks in India, whosesignificance has been rather neglected in the past by both Western and Indianscholars, shall be recognized in the future as pioneers in the formative stagesof the global family’s advancement.”


Dr. R.R.Pandey (Prof. & Head , Department of Philosophy & Religion, Banaras Hindu University)

cover  Ro. 280 p. with 56 bw Ills and 2 maps 
ISBN: 81-215-0921-1
 Νέο Δελχί, 2000
Τιμή:  25 € + ταχυδρομείο  

Book review by Dr Anil Kumar Singh, Indian Historical Review, Vol. 32, No. 2, July 2005


Διανομή
Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης
Έδρα: Νικολάου Φλώρου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 11524
Κεντρικά Γραφεία: Ζωοδόχου Πηγής 64, Αθήνα, Τ.Κ. 10681.
Τηλ. 211-4081463, Tηλ.& Fax: +30-210-3846757
www.elinepa.org    e-mail : indohellenic@gmail.com