ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γραμμή βοήθειας για ICCR υποτρόφους

Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί υποτροφίες για αλλοδαπούς φοιτητές με διάφορα προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, το Συμβούλιο χειρίζεται πάνω από 2000 εισαγωγές αλλοδαπών φοιτητών σε διάφορα Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα σε ετήσια βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο λαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από αλλοδαπούς φοιτητές σχετικά με την επιλογή μαθημάτων, θέματα ξενώνα, επιχορήγηση, καθεστώς του Πανεπιστημίου / Ινστιτούτου, αλλαγή ροής, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ. Το ICCR έχει δημιουργήσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 10 για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και για να καθοδηγήσει τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ινδία στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών ICCR . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα ερωτήματα τους στο studenthelpline.iccr@gov.in

Το ICCR πιστεύει ότι αυτός ο μηχανισμός θα αποκαταστήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι αλλοδαποί φοιτητές όσον αφορά την επιβεβαίωση των εισαγωγών τους και άλλων ερωτημάτων και τη βελτιστοποίηση του μηχανισμού απόκρισης εκ μέρους του ICCR.

Περισσότερα για υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις ΕΔΩ