ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ινδική Φιλοσοφία και Σανσκριτικά στη Θεσσαλονίκη

13-14 Ιουνίου 2015: Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΙΝΕΠΑ, Πλατεία Ναβαρίνου, Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιo των σειρών “Εισαγωγή στη Σανσκριτική Γλώσσα” και “Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία,” η Ελληνο-Iνδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) διοργανώνει στο Πολιτιστικό της Κέντρο στην πλατεία Ναβαρίνου, Θεσσαλονίκης, τις παρακάτω διαλέξεις – παρουσιάσεις με τον Ινδολόγο Καθηγητή και Πρόεδρο της ΕΛΙΝΕΠΑ Δρ. Δημήτρη Βασιλειάδη:

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, ώρες 17.00-19.00: Εισαγωγή στη Σανσκριτική Γλώσσα, 3ο μάθημα,

ώρες 19.00-21.00: Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία, “Η Φιλοσοφία των Ουπανισάδ”. 


Indian epics

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, ώρες 17.00-19.00: Εισαγωγή στη Σανσκριτική Γλώσσα, 4ο μάθημα,

ώρες 19.00-21.00: Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία, “Τα Μεγάλα Ινδικά Έπη – Μαχαμπαράτα και Ραμαγιάνα”.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6973568855 ή στείλτε e-mail στο: indohellenic@gmail.com