Στείλτε τις Υποδείξεις και τις Προτάσεις σας στο Υπουργείο Τουρισμού της Ινδίας

To Γραφείο Ινδικού Τουρισμού στο Μιλάνο (Indiatourism Milan) ζητά από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα να υποβάλουν τις προτάσεις τους για διαφημιστικές δραστηριότητες, εκθέσεις, φεστιβάλ, εκδόσεις κ.λπ. όπου θα μπορούσε να λάβει μέρος και να επιδείξει επαρκώς τις διάφορες πτυχές της Ινδίας με στόχο την προώθηση της Ινδίας ως τουριστικού  προορισμού και να πείσει τους Έλληνες τουρίστες να την επιλέξουν για τις διακοπές τους.

Εν όψει των ανωτέρω, θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν μπορούσατε να στείλετε τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις που αισθάνεστε ότι θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στον τουρισμό από την Ελλάδα προς την Ινδία.

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού της Ινδίας για αξιολόγηση και μετά την επίσημη έγκρισή του θα τεθεί σε εφαρμογή από το Γραφείο Ινδικού Τουρισμού στο Μιλάνο.

Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις και υποδείξεις σας το  αργότερο μέχρι την 5η Ιανουαρίου, 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την ΕΛΙΝΕΠΑ στο 6977874652 ή στείλτε e-mail στο indohellenic@gmail.com