Σχεδιασμός ψηφιακών βιβλιοθηκών και διαδικτυακών πηγών

Βιβλιοθήκες

Δανειστική Βιβλιοθήκη για τους ερευνητές της ΕΛΙΝΕΠΑ

Ελληνο-Ινδική Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη

Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ινδίας

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Διαδικτυακές Πηγές

Χίντι

Σανσκριτικά

Λεξικά Ινδικών Γλωσσών

Ινδική Φιλοσοφία

Ιστορία & Αρχαιολογία

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)