ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΗΓΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχεδιασμός ψηφιακών βιβλιοθηκών και διαδικτυακών πηγών

Βιβλιοθήκες

Δανειστική Βιβλιοθήκη για τους ερευνητές της ΕΛΙΝΕΠΑ

Ελληνο-Ινδική Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ινδίας

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παντζάμπ

Διαδικτυακές Πηγές

Χίντι

Σανσκριτικά

Λεξικά Ινδικών Γλωσσών

Ινδική Φιλοσοφία

Ιστορία & Αρχαιολογία

Open Culture – free cultural and educational media

This post is also available in: English (Αγγλικα)