ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΗΓΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχεδιασμός ψηφιακών βιβλιοθηκών και διαδικτυακών πηγών

Βιβλιοθήκες

Δανειστική Βιβλιοθήκη για τους ερευνητές της ΕΛΙΝΕΠΑ

Ελληνο-Ινδική Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ινδίας

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παντζάμπ

Royal Asiatic Society Digital Library

Διαδικτυακές Πηγές

Χίντι

Σανσκριτικά

Λεξικά Ινδικών Γλωσσών

Ινδική Φιλοσοφία

Ιστορία & Αρχαιολογία

Open Culture – free cultural and educational media