ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καταχώρηση ISSN για τα διαπολιτισμικά φόρουμ «ΙΝΔΙΚΑ» και «ΝΕΑ ΙΝΔΙΑ»

Το Ελληνικό Κέντρο ISSN παραχώρησε στις 4 Νοεμβρίου 2019 μοναδικούς αριθμούς ISSN (International Standard Serial Number) στα διαπολιτιστικά φόρουμ που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο η Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) και ο Ελληνο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (GIBA).

Η σειρά με τίτλο ΙΝΔΙΚΑ (μελέτες και άρθρα γύρω από την Ινδολογία και τις Ελληνο-Ινδικές Σπουδές) της ΕΛΙΝΕΠΑ με έτος έναρξης 2004 έχει πάρει το ΙSSN: 2654-1394  

Η σειρά με τίτλο ΝΕΑ ΙΝΔΙΑ (μελέτες και άρθρα γύρω από τη σύγχρονη Ινδία και το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρείν) της GIBA με έτος έναρξης 2019 έχει πάρει το ISSN: 2654-1386

Τα ISSN αναγράφονται στην αρχή των ιστοσελίδων «Άρθρα και Μελέτες» των δύο ιστοτόπων και θα καταχωρηθούν στο Διεθνή Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε Σειρές στο Παρίσι.