ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καταγραφή και τεκμηρίωση της συλλογής ινδικών μουσικών οργάνων Κωνσταντίνου Καλαϊτζή στο ΕΚΠΑ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σάτυα Κασίμη παρουσίασε με επιτυχία τη διπλωματική της εργασία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μουσειακές Σπουδές” του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Καταγραφή και τεκμηρίωση της συλλογής ινδικών μουσικών οργάνων Κωνσταντίνου Καλαϊτζή και πρόταση μουσειολογικής ανάδειξης αυτής».

Η πρωτοποριακή εργασία της Σάτυα Κασίμη έλαβε εξαιρετικά σχόλια και χαρακτηρίστηκε ομόφωνα από την εξεταστική επιτροπή ως έργο αναφοράς από εδώ και πέρα για την βιβλιογραφία. Η επιτροπή που εξέτασε και ενέκρινε την εργασία αποτελούταν από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου, την επίκουρη καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Λαογραφίας και Μουσειολογίας Νάντια Μαχά και τον καθηγητή Εθνομουσικολογίας Λάμπρο Λιάβα.

Ευελπιστούμε η εργασία αυτή να λάβει τη δέουσα υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα, την ΕΕ και την Ινδία και μαζί με το βιβλίο του Κωσταντίνου Καλαϊτζή για την Ινδική Μουσική που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΕΛΙΝΕΠΑ να αποτελέσουν τη βάση για την ίδρυση του πρώτου μουσείου Ινδικών Μουσικών Οργάνων στην Ευρώπη, δικαιώνοντας με τον τρόπο αυτό το πολύτιμο έργο ζωής και το όραμα του συλλέκτη και μουσικού Κωνσταντίνου Καλαϊτζή.