ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ινδική Φιλοσοφία

Η Ινδική φιλοσοφία αποσκοπεί στην πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου και ταυτόχρονα καθορίζει το μονοπάτι που οδηγεί προς αυτήν. Το μονοπάτι προς την ελευθερία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, γνωστούς και ως τα ‘τρία κοσμήματα’ – την ορθή θεώρηση, την ορθή γνώση, και την ορθή πράξη. Ο διαχωρισμός της όμως σ’ ένα πλήθος σχολών και παραδόσεων με συχνά αντιφατικές και αντικρουόμενες θεωρίες και πρακτικές έγκειται στον διαφορετικό τρόπο που ερμηνεύουν την έννοια του «ορθού». Η κάθε σχολή αντιλαμβάνεται την «αλήθεια» σύμφωνα με τις διδαχές των ιδρυτών της, σταθερή και αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο, αλλά η μελέτη του συνόλου των ινδικών φιλοσοφιών μας καθιστά ικανούς να δούμε και την άλλη πλευρά – τη σχετική – που εναρμονίζεται με την υποκειμενική και συνεχώς μεταβαλλόμενη συνειδησιακή υπόσταση του ανθρώπου. Οι τρεις πυλώνες της ορθότητας δεν στηρίζουν μόνο την ανύψωση της ανθρώπινης συνείδησης προς τις ανώτερες καταστάσεις του όντος, αλλά και τους υπόλοιπους σκοπούς της ζωής – την εκπλήρωση του ατομικού  καθήκοντος, την παραγωγή πλούτου και αξιών, και την απόλαυση των αγαθών της ζωής. Η αλήθεια της υπερβατικής ενότητας εκφράζεται και πραγματώνεται μέσα στον πολύχρωμο κήπο της ανθρώπινης διάνοιας και υπόστασης.

Μαθήματα Ινδικής φιλοσοφίας

Τα μαθήματα της ινδικής φιλοσοφίας γίνονται από τον καθηγητή Δημήτρη Βασιλειάδη, προσκεκλημένους δασκάλους, και ειδήμονες καθηγητές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι κριτική και διαφωτιστική και συχνά συνοδεύεται με προβολή διαφανειών, ταινιών και ντοκιμαντέρ. Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και μηνιαία και γίνονται στο Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών, καθώς και σε συνεργαζόμενα κέντρα γιόγκα και εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα.

Τα εισαγωγικά μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γενική γνώση πάνω σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Οι ενότητες που διδάσκονται είναι οι ακόλουθες, «Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία», «Εισαγωγή  στη Φιλοσοφία της Γιόγκα», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Σαϊβισμού του Κασμίρ», «Η Κεντρική Φιλοσοφία του Βουδισμού», και «Μεγάλοι Δάσκαλοι της Ινδίας και οι Διδασκαλίες τους»  Η κάθε ενότητα αποτελείται από 8 μαθήματα που μπορούν να γίνουν σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. 

Η μελέτη φιλοσοφικών κειμένων απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε ορισμένους τομείς της ινδικής φιλοσοφίας, όπως η Γιόγκα, η Βεδάντα, ο Σαϊβισμός του Κασμίρ, ο  Βουδισμός, ο Τζαϊνισμός, και σύγχρονοι Ινδοί φιλόσοφοι. Γίνεται μετάφραση και σχολιασμός των πρωτότυπων κειμένων χωρίς να απαιτείται η γνώση της σανσκριτικής γλώσσας από την πλευρά των μαθητών. Μερικά από τα κείμενα που έχουν διδαχθεί μέχρι σήμερα είναι οι Ουπανισάδ, η Μπαγκαβάτ Γκίτα, η Sankhya Karika, η Yoga Sutra, η Shiva Sutra, και η Spanda Karika. Τα μαθήματα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα

Μαθήματα κάθε Σάββατο 12:00 -14:00
Έναρξη: Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Μελέτη Φιλοσοφικών Κειμένων 

Pratyabhijñā-hṛdayam
Μαθήματα κάθε
Έναρξη: 

Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Η pratyabhijñā hridayam είναι ένα από τα σημαντικότερα  κείμενα της σχολής pratyabhiijñā του Σαιβισμού του Κασμίρ, η οποία υποστηρίζει ότι ολόκληρος ο υποκειμενικός και αντικειμενικός κόσμος της δημιουργίας αποτελεί προβολή της θείας συνείδησης. Επομένως, η σανσκριτική λέξη  pratyabhijñā (prati = προς,  abhi = επάνω, μέσα στο, jñā = γνώση) που συχνά μεταφράζεται στην αγγλική ως “self re-cognition” ‘αυτογνωσία’ θα πρέπει να αποδοθεί ακριβέστερα ως ‘γνώση γύρω από τη θεία ουσία’ ή ‘αναγνώριση της θείας ουσίας’. Η απόδοση αυτή είναι εγγύτερη στο θεμελιώδες έργο του Utpaladeva, Īśvara-pratyabhijñā-kārikā, στο οποίο βασίστηκε ο Kṣemarāja, στις αρχές του 11ου αιώνα μ.Χ., για να γράψει την pratyabhijñā hṛdayam (Καρδιά της Αναγνώρισης της Θείας Ουσίας).

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στείλτε μέιλ στο [email protected] ή συμπληρώστε την αίτησή σας διαδικτυακά ΕΔΩ

This post is also available in: English (Αγγλικα)