ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

MSCA Ατομικές Υποτροφίες για ερευνητές στην ΕΕ και Ινδία

Ανοιχτή πρόσκληση – Προθεσμία υποβολής μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2019

Αν έχετε ήδη διδακτορικό πτυχίο ή τέσσερα χρόνια πλήρους απασχόλησης ερευνητικής εμπειρίας μέχρι την προθεσμία της πρόσκλησης, αυτό είναι για σας! Πρόσκληση: MSCA-IF: Ατομικές υποτροφίες.

Υπάρχουν δύο τύποι ατομικών υποτροφιών. Ευρωπαϊκές υποτροφίες και παγκόσμιες υποτροφίες.

  • α) Ευρωπαϊκές υποτροφίες (MSCA-IF-EF): για τους ερευνητές που εδρεύουν εκτός Ευρώπης, όπως οι ινδοί υπήκοοι, που πηγαίνουν στην Ευρώπη για διάστημα 12 έως 24 μηνών.
  • β) Παγκόσμιες υποτροφίες (MSA-IF-GF): για ερευνητές με έδρα στην Ευρώπη (υπήκοοι ή επί μακρόν διαμένοντες κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας) που επιθυμούν να περάσουν 12 έως 24 μήνες σε μια χώρα εταίρο, όπως η Ινδία, με τελευταία χρόνια πίσω στην Ευρώπη.

Επιλέξιμοι τομείς έρευνας: Οι τομείς της έρευνας επιλέγονται ελεύθερα από τους αιτούντες. Όλοι οι τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση (εξαιρουμένων των τομέων έρευνας που καλύπτονται από τη EURATOM συνθήκη 3). Περιλαμβάνει τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ