ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ευχές για το Νέο Έτος 2017

Η Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης εύχεται σας και την Οικογένειά σας Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2017.


सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु ।

सर्वेषां शान्तिर्भवतु ।

सर्वेषां पूर्नं भवतु ।

सर्वेषां मड्गलं भवतु ॥

Είθε να υπάρξει υγεία σε όλους,

Είθε να υπάρξει ειρήνη σε όλους,

Είθε να υπάρξει πληρότητα σε όλους,

Είθε να υπάρξει ευημερία σε όλους.