ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες», Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διαδικτυακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 4 εξάμηνα, στην αγγλική γλώσσα
Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο – Σκοπός

To Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι Θεματικές Ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπαιδευτική πράξη, το σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.
Έχει επίσης ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα.
Το Πρόγραμμα εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.

Οι αιτήσεις, πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2022 στις 11:59 μμ.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΩ
Για να δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εγγραφής πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2610 – 367600 και στο email: info@eap.gr