ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επανέναρξη μαθημάτων

Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Τα μαθήματα σανσκριτικής γλώσσας θα ξεκινήσουν ξανά την Πέμπτη 6 Μάη 2021 σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και με τους ίδιους ΖΟΟΜ συνδέσμους

Η νέα σειρά μαθημάτων ινδικής φιλοσοφίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 12 Μάη.

Τα μαθήματα΄χίντι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών θα ξεκινήσουν ξανά την Παρασκευή 14 Μάη,

Πρόγραμμα μαθημάτων