ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αλφάβητο Ντεβανάγκαρι

Μαθαίνω να γράφω τα γράμματα της Ντεβανάγκαρι

Ντεβανάγκαρι προφορά με την αντίστοιχη μεταγραφη σε λατινικούς χαρακτήρες 

Παιχνίδι για την εκμάθηση Ντεβανάγκαρι – Game for learning Devanagari

Ντεβανάγκαρι γραφή για Κομπιούτερ (Hindi Indic Input 3)

Το Hindi Indic Input 3 παρέχει έναν πολύ βολικό τρόπο εισαγωγής κειμένου σε γραφή Devanagari χρησιμοποιώντας το αγγλικό πληκτρολόγιο QWERTY σε οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας (Office Application / WordPad / Notepad) που υποστηρίζει κείμενο.

Hindi Indic Input 3-User Guide.pdf

Hindi Indic Input 3 64-Bit.msi

Lexilogos (online Devanagari keyboard)

Λεξικά

Sanskrit English & English Sanskrit Online Dictionary

Γραμματικές

Εισαγωγή στην Σανσκριτική Γλώσσα του Δημήτρη Βασιλειάδη, ΕΛΙΝΕΠΑ

The Roots, Verb-Forms, του Wiliam D. Whitney, ΕΛΙΝΕΠΑ

Ashtadhyayi of Panini (Σανσκριτικό κείμενο με αγγλική μετάφραση) PDF

A Sanskrit Grammar του A A Macdonell, PDF

Little Guru Sanskrit Program Application