ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αύξηση στα τέλη θεώρησης εισόδου Σένγκεν από τον Ιανουάριο του 2020

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε στις 6 Ιουνίου 2019 τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού για τον κώδικα θεωρήσεων Σένγκεν προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες.

Οι ταξιδιώτες που χρειάζονται θεώρηση εισόδου Σένγκεν μικράς διαρκείας θα χρειαστεί να πληρώσουν υψηλότερο τέλος θεώρησης από τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ, τα τέλη θεώρησης Σένγκεν θα αυξηθούν για 33,3% από 60 ευρώ σε 80 ευρώ μετά την έκδοση του τροποποιημένου κανονισμού σε ισχύ.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης την υποβολή αιτήσεων για μέγιστο διάστημα 6 μηνών και όχι αργότερα από 15 ημέρες πριν από το ταξίδι. Μέχρι στιγμής, η μέγιστη περίοδος ήταν 3 μήνες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα το έντυπο της αίτησης να συμπληρωθεί και να υπογραφεί ηλεκτρονικά. Επιπλέον, η ΕΕ προτίθεται να εισαγάγει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε τακτικούς ταξιδιώτες με θετικό ιστορικό θεωρήσεων για μια περίοδο, η οποία αυξάνεται σταδιακά από 1 σε 5 έτη.