ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες για Γιόγκα, Αγιουρβέδα, Ουνάνι, Σίντα και Ομοιοπαθητική σε ινδικά ιδρύματα – 2020-21

The Indian Council of Cultural Relations (ICCR), New Delhi is offering AYUSH scholarships to foreign nationals for studying undergraduate, post graduate and Ph.D courses related to Yoga, Ayurveda, Unani, Siddha and Homoeopathy in Indian universities/institutes/ colleges.

Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) στο Νέο Δελχί προσφέρει υποτροφίες AYUSH σε αλλοδαπούς για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που σχετίζονται με τη γιόγκα, την Αγιουρβέδα, την Ουνάνι, τη Σίντα και την Ομοιοπαθητική σε ινδικά πανεπιστήμια / ινστιτούτα / κολέγια.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές διαδικτυακά μόνο μέσω της Πύλης
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

Οι Έλληνες αιτούντες υποχρεούνται επίσης να στείλουν email στο hoc.athens@mea.gov.in

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 31η Ιουλίου 2O2O

Λεπτομερείς οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποτροφιών ICCR στο διαδίκτυο, είναι διαθέσιμες στο www.a2ascholarships.iccr.gov.in

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω υποτροφίες στην αγγλική

Guidelines for AYUSH Scholarship Scheme

a) Applicant should be necessarily of 18 years age at the time of admission in lndian Universities/ institutes. There is no upper age limit.

b) Applicant has to apply on A2A portal for AYUSH Scholarship Scheme

c) No application will be accepted after last date of application.

d) The application will be processed only for the course applied for’ No request for the change of course will be entertained later.

e) The candidate has to fill 03 choices of Universities/institutes in the application in order of preference.

f) The allocation of University will be on first come first serve basis subject to the availability of seat.

g) lf no seats are available in the choice of University given by the candidate, the allocation of University will be done by the Ministry of AYUSH in other University as per the availability of seats.

h) The medium of teaching will be English and/ or Hindi.

i) Equivalence certificate for the foreign candidates is obtained by the Ministry of AYUSH/ICCR from Association of lndian Universities (AlU). There will be no reimbursement of the Equivalence fee paid by the scholars to AlU.

j) Candidate has to confirm/ deny the offer of admission within 15 days of receiving the offer.

k) No request for transfer of University will be entertained once the admission is confirmed.

l) No request for transfer of University in the middle of session or at any stage in the middle of course will be entertained.

m) There is no provision for health/medical insurance for the AYUSH Scholars

n) There is no provision of revival/extension of scholarship.

o) Economy class Airfare by shortest route will be provided to the scholars once at the time of admission by respective lndian Mission and once after completion of the course by ICCR.

p) Under no circumstances, the air ticket shall be booked by the student as there is no provision for reimbursement of air ticket to the student.

q) Expenditure on laboratory, chemicals and other related incidental charges will be borne by the scholars.

r) Any request related to family members such as endorsement of visa, accommodation or any other assistance will not be entertained.

s) Reimbursement of House Rent Allowance (HRA), other allowances etc. Will be settled in the ongoing financial year (on producing authentic bills/receipts/supporting documents). Request for reimbursement of allowance for previous financial year/ years will not be entertained.

t) No allowance/fee other than mentioned in the financial norms will be provided / reimbursed.

u) Any matter not covered above will be referred to Ministry of AYUSH whose decision will be final.

v) All scholars have to adhere strictly to the approved norms. lf any scholar found guilty in any anti social activity, violation of norms, eve{easing, etc’ His/her scholarship will be terminated immediately and will be deported his/her country.

Courses & Eligibility Criteria

Under-qraduate courses

a) Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS): 5 ½ Year degree course including one year mandatory clinical training (internship)

Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics’ Chemistry & Biology)

b) Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (BSMS): 5 lz year degree course including one year mandatory clinical training (internship)

Eligibility: 12 yeas of schooling with science subjects (Physics’ Chemistry & Biology)

c) Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS): 5 year degree course including one year mandatory clinical training (internship)

Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics, Chemistry & Biology)

d) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (BAMS): 5 year degree course including one year mandatory clinical training (internship)

Eligibility: 12 years of schooling with science subjects (Physics’ Chemistry & Biology)

e) B.Sc in Yoga: 3 year course

Eligibility: 12 years of schooling

0 B.A.(Yoga Shastra): 3 year course

Eligibility: 12 years of schooling

Post Graduate Courses

a) M.D. Ayurveda: 3 year course

Eligibility: BAMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

b) MD Siddha: 3 year course

Eligibility: BSMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

c) MD Unani: 3 year course

Eligibility: BUMS degree recognized by Central Council of lndian Medicine (CCIM)

d) MD Homeopathy: 3 year course

Eligibility: BHMS degree recognized by Central Council of Homeopathy (CCH)

Ph.D. Courses

a) Ph.D in Ayurveda: 3 year course

Eligibility: MD (Ayurveda) degree recognized by CCIM

b) Ph.D in Unani: 3 year course

Eligibility: MD (Unani) degree recognized by CCIM

Note: Candidates may be instructed to visit the website of the concerned institute/university for details

Financial Terms and conditions of AYUSH Scholarships scheme

Courses Scholarships Rates (In Indian Rupees)
LIVING ALLOWANCE (STIPEND)
Undergraduate 8,000/- P.M.
MD
• First Year 35,500/- P.M
• Second Year 38,000/- P.M
• Third Year 38,000/- P.M
Ph.D. 43,500/- P.M

CONTIGENT GRANT
Under-graduate & Diploma (Yoga) 4,500/- P.A
Ph.D Course/MD/MS 12,000/- P.A

HOUSE RENT ALLOWANCE
a) In cities of Delhi, Bangalore, Kolkata, Chennai, Mumbai, Hyderabad & Pune
Not exceeding Rs.3,500/- p.m.( as per actuals)
b) In other cities Not exceeding Rs.3,000/- p.m.(as per actuals)

Tuition Fee/Other Compulsory Fee As per actual


THESIS AND DISSERTATION EXPENSES
For Ph.D.Scholar 10,000/-
For MD/MS and other courses required submission of project 7,000/-

TO AND FRO AIRFARE
For all courses are provided to all students once at the time of admission and once after completion of the course for travel from the capital of their country to international airport nearest to the Institute in India.

At the time of Admission air ticket would be provided by the respective Indian Mission.
After completion of course air ticket would be provided by the Council.

MEDICAL ALLOWANCE
There is no provision for Health/Medical Insurance for the AYUSH Scholars.