ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση: «Το ερευνητικό έργο του Ινδολόγου Μιλτιάδη Σπύρου και οι άγνωστες δημοσιεύσεις του Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου στις Ινδίες»

Η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνει ειδική εκδήλωση με θέμα:

«Το ερευνητικό έργο του Ινδολόγου Μιλτιάδη Σπύρου και οι άγνωστες δημοσιεύσεις του Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου στις Ινδίες»

στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα  του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

Πέρας προσελεύσεως: 18:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19.00 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο

19.05 Χαιρετισμός από την Α.Ε. τον Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Αθανάσιο Σπύρου

19.10 Παρέμβαση από τον Ακαδημαϊκό, κ. Αντώνιο Κουνάδη

19.20 Ομιλία από τον Δρα Δημήτριο Βασιλειάδη με θέμα: «Το ερευνητικό έργο του Ινδολόγου Μιλτιάδη Σπύρου και οι άγνωστες δημοσιεύσεις του Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου στις Ινδίες»

20.00 Πέρας εκδήλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Για προσκλήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ακαδημία Αθηνών, κα. Μαρία Σφέτσα, τηλ. 210-3664 733 μέιλ msfetsa@Academyofathens.gr
ή με την Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) στο μέιλ info@elinepa.org

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσω του κατωτέρω συνδέσμου:

http://www.academyofathens.gr/el/events/20230613